Sprzęt oraz wyposażenie elektrochirurgiczne     powrót do spisu treści oferty
Systemy
Laparoskopia
- Optyki
- Zródła światla
- Światłowody
- Kamery endoskopowe
- Trokary
- Narzędzia do laparoskopii mono- i bipolarne
  (nożyczki, graspery, disektory, szczypce biopsyjne
  jednorazowe i wielokrotnego użytku)
- Elektrody koagulacyjne
- Zestawy ssąco-płuczące
- Haki
- Klipsy i klipsownice
- Kontenery na optyki.

Artroskopia
- Optyki
- Zródła światła
- Światłowody
- Kamery endoskopowe
- Trokary
- Nożyczki
- Shavery
- Pompy ssąco-płuczące

Urologia
- Optyki
- Kamery endoskopowe
- Resektoskopy
- Elektrody do elektroresektorów

Gastroskopia
- Szczypce biopsyjne

Otorynolaryngologia
- Narzęedzia mikrochirurgiczne
- Narzędzia chirurgiczne
- Optyki
- Zródła światła
- Światlowody
- Kamery endoskopowe
- Shavery

Narzędzia jednorazowe 
- Trokary do laparoskopii
- zestawy ssąco-płuczące
- Igly Veressa
- Uszczelki do troakarów
- Elektrody monopolarne
- Nożyczki, disektory i graspery do laparoskopii